30 juin 2022

Challenge Bruinera

Phase RETOUR saison 2021-2022

POULE HOMME 1POULE HOMME 2POULE HOMME 3
CONSTELLATION 1BARRY 1ETOILE PORTESIENNE 2
ENERGEIA 1MOVIDA 2TIS 3
TIS 1GHOSTERS 1SPACENICKS 2
MOVIDA 1TOAC 2MONTAUBAN 2
SQUASH 81 – 1AIRBUS 1GHOSTERS 2
ENERGEIA 2SCO 1SCO 2
TOAC 1TIS 2GHOSTERS 3
MONTAUBAN 1ENERGEIA 4ASM 1
SPACENICKS 1ETOILE PORTESIENNE 1ASM 2
MOVIDA TPFAIRBUS 2TOAC 3
CRAZY SQUASH ALBI 1CRAZY SQUASH ALBI 2
ENERGEIA 3CONSTELLATION 2
Poule Homme
POULE FEMME
MOVIDA F1
CRAZY SQUASH ALBI F1
GHOSTERS F1
TOAC F1
SCO F1
MONTAUBAN F1
Poule Femme